Piotr Michałowski (1800–1855)
Dwa zaprzęgi pod skałą, 1844-1846
Dar Józefy Michałowskiej, 1902
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 45,5 x 54,5 cm

opis: Motyw potężnych koni roboczych zaprzężonych do ciężkich wozów pojawił się w pracach Michałowskiego po raz pierwszy w latach 1832–1835, podczas jego pobytu w Paryżu, by powrócić, lecz w innym malarskim opracowaniu, w latach 1844–1848. W tym czasie malarz odbywał częste podróże do Francji, do majątku Les Madères koło Tours, gdzie osiadł wraz z rodziną jego przebywający na emigracji teść, Antoni Ostrowski, i gdzie też często bywała Julia Michałowska z dziećmi. Na trasach dyliżansów, na folwarku w Maderach, na końskich targach malarz miał okazję obserwować potężne normandy i perszerony, wówczas jeszcze w Polsce nieznane. Stały się tematem kilku jego płócien i wielu akwarel, a także rysunków. 
Obraz przedstawia dwa zaprzęgi towarowe idące naprzeciwko siebie na górskiej drodze. Uderza sugestywność ujęcia i jego lapidarna forma. Podjęcie przez malarza tej tematyki z pewnością nieprzypadkowo zbiegło się w czasie z jego poważnie wtedy rozważanymi planami ponownego zamieszkania w Paryżu z myślą o powrocie do zawodu malarza. W paryskiej galerii Leopold wystawił nawet wówczas (1845) kilka swych akwarel, zaś oceniając tamtejszy rynek sztuki pisał w liście do żony (1846): „miejsce moje jeszcze tu nie jest zajęte”.
Anna Zeńczak


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>