Walerian Borowczyk (1923-2006)
Dom, 1958
imnk
technika / materiał: film

opis: Dom to jeden z najważniejszych filmów animowanych na świecie, który Borowczykowi oraz Lenicy otworzył drogę do światowej kariery. W tej realizacji autorzy zerwali z powszechną do tej pory w animacji „baśniowością”. Stworzyli film nieomal abstrakcyjny, złożony z sekwencji nadrealnych scen, powstałych przy wykorzystaniu różnych technik animacji. Występuje w nim Lidia Branice-Borowczyk (żona Waleriana) obok ożywianych przez artystów przedmiotów, takich jak peruka czy manekin. Borowczyk i Lenica korzystali w produkcji z fragmentów starych grafik przypominających prace Maxa Ernsta oraz XIX-wiecznych fotografii, w tym m.in. ze zdjęć prekursora kinematografii, Julesa Mareya, który dokumentował najdrobniejszy ruch przy pomocy wynalezionych przez siebie chronometru i strzelby fotograficznej. W filmie Dom dostrzec można fascynację autorów twórczością awangardową dwudziestolecia międzywojennego, przede wszystkim surrealistów i dadaistów. Lenica i Borowczyk współpracowali razem od 1957 roku. Zrealizowali wspólnie jeszcze takie filmy jak: Był sobie raz (1957) i Szkoła (1958) – równie ważne dla tej dziedziny sztuki jak Dom

Dominik Kuryłek


11 min.
Muzyka: Włodzimierz Kotoński, Ligia Branice-Borowczyk
Produkcja: WFD, Zespół Filmowy "Kadr"


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koloryzm >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>