Józef Pankiewicz (1866-1940)
Martwa natura z kawonami, [1909]
Zakup, 1957
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 54x65

oznaczenie autorskie: Sygn. l.g.: Pankiewicz

opis: Obie martwe natury należą do serii ponad dziesięciu tego rodzaju obrazów przedstawiających warzywa i owoce, namalowanych zapewne w czasie letniego pobytu Pankiewicza w Saint-Tropez w 1909 roku. Artysta, podobnie jak wielu mu współczesnych, pozostawał w tym czasie pod wpływem twórczości Paula Cézanne’a. Uwidoczniło się to szczególnie w martwych naturach charakterystycznym uproszczeniem form. Kompozycja obrazu jest jednak u Pankiewicza bardziej „klasyczna”, wyważona w rozmieszczeniu poszczególnych elementów oraz akcentów barwnych. Taka ostrożność i staranność leżała w naturze malarstwa artysty, raczej „klasyka” niż radykalnego nowatora. 

Obrazy różnią się tonacją. Martwa natura z nożem nawiązuje kolorystyką i precyzją w oddaniu świateł i odblasków na przedmiotach do prac o rok wcześniejszych – wyraźnie „młodopolskich”, niezwykle dopracowanych, a jednocześnie jakby odrealnionych. Martwa natura z kawonami to malarstwo zupełnie już inne, swobodne i odważne w sposobie kładzenia farby i doboru kolorów. Taka zmiana stylistyczna mogła być rezultatem wpływu koloryzmu Pierre’a Bonnarda, z którym Pankiewicz spędzał wakacje w 1909 roku. 

Ś.L.ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ku Francji >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>