Alina Ślesińska (1922-1994)
Cyrk, [1963]
Zakup od autorki, 1966
imnk
technika / materiał: gips, drewno, metalowy stelaż

wymiary: 60x90x80

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku był czasem rozkwitu polskiej rzeźby nowoczesnej, która w tamtych latach, po okresie panowania realizmu socjalistycznego, odnawiała związki z aktualnymi tendencjami sztuki światowej. Był to czas aktywności twórczej wielu wybitnych rzeźbiarek, m.in. Aliny Ślesińskiej, Barbary Zbrożyny i Aliny Szapocznikow. Ślesińska, realizująca w swych dziełach idee integracji architektury i rzeźby, cieszyła się wtedy wielkim uznaniem. 

Prezentowana w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku rzeźba Cyrk to w zasadzie wizyjny model budowli. Zamaszyste formy, oplatające umieszczone centralnie pionowe podpory, kontrastują z regularnym rytmem ułożonych równolegle drobnych szczebelków, wypełniających kilka krzywoliniowych płaszczyzn, które zdają się obracać wokół centralnej osi kompozycji. Ażurowa rzeźba, w tak sugestywny sposób oddająca ruch wirowy, jest w istocie niezrealizowanym projektem architektonicznym. Znajduje tu wyraz typowe dla estetyki lat sześćdziesiątych upodobanie do linii krzywych i kształtów organicznych, a także zacieranie granic między architekturą i sztukami wizualnymi, realizowane wówczas przez czołowych światowych architektów. Warto nadmienić, że w roku 1963 – gdy powstało omawiane dzieło – Ślesińska współpracowała ze słynnym architektem Oscarem Niemeyerem, twórcą miasta Brasilia. Echa projektów Niemeyera są doskonale widoczne w dynamicznej konstrukcji rzeźby Cyrk.
Agata Małodobryekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koloryzm >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>