Wacław Taranczewski (1903-1987)
Atelier, [1959]
Zakup, 1966
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 122x160

oznaczenie autorskie: Sygn. p.d.: T

opis: Wacław Taranczewski był związany w latach 1933–1939 z warszawską artystyczną grupą „Pryzmat”, reprezentującą w ówczesnym malarstwie polskim orientację kolorystyczną. Lubił malować seriami, poszukując wciąż nowych interpretacji tego samego tematu, który różnicował poprzez zmiany stylistyczne i stopniową eliminację „zbędnych” szczegółów przedstawionego motywu. Dążył do maksymalnej syntezy, podporządkowując treść obrazu precyzyjnie przemyślanej kompozycji, wartościom formalnym i kolorystycznym.

Taranczewski chętnie wprowadzał widza w intymny świat swojej pracowni, której wnętrza wielokrotnie pojawiały się w jego kompozycjach bądź jako samodzielny temat, bądź jako tło dla innego przedstawienia. W takich właśnie pracownianych realiach rozgrywa się kompozycja Atelier, znakomicie określająca program estetyczny Taranczewskiego. Artysta buduje ją kolorem, zwraca uwagę na efekty, które może osiągnąć poprzez jego zestawienia, operuje również wyrazistym, ale i syntetycznym znakiem. Wśród podświetlonych słońcem kotar, gipsowej rzeźby na postumencie, skomponowanej na stole owocowej martwej natury, w centralnym miejscu stoi krzesło, a na nim leżą skrzypce w otwartym, czarnym futerale. Przedstawiona scena została zaaranżowana około 1949 roku w pracowni artysty przy ulicy Rybaki w Poznaniu i była przez artystę wielokrotnie powtarzana.

Urszula Kozakowska-Zaucha



ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koloryzm >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>