Janina Kraupe-Świderska (ur. 1921)
Śmiech, [1973]
Własność prywatna - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>