Tadeusz Kantor (1915-1990)
Emballage Hołdu Pruskiego, według Jana Matejki , [1975]
Zakup od autora, 1975
imnk
miniaturka

technika / materiał: akryl na płótnie

wymiary: 250x500

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Ambalaż „Hołdu pruskiego” został wykonany przez Tadeusza Kantora w 1975 roku specjalnie na wystawę Widzieć i rozumieć przygotowaną przez Tadeusza Porębskiego w związku z odbywającym się w Krakowie Kongresem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Obraz przedstawiający opakowane postacie z dzieła Mistrza Jana Matejki Hołd pruski (1879–1882), przypominające w kreacji Kantora manekiny, lub jak zwróciła uwagę Krystyna Czerni, teatralne rekwizyty zamknięte w magazynie, należy do grupy dzieł tworzonych przez artystę od połowy lat sześćdziesiątych, które sam nazywał „ambalażami”. Nazwa ta pochodzi od francuskiego słowa „emballage”, oznaczającego opakowanie. W dziełach tych dostrzec można nowy sposób artystycznego działania, którym dla Kantora było opakowywanie przedmiotów, osób, dzieł sztuki. Ambalaż kojarzący się także z kolażem (fr. collage) zawiera w sobie właściwość zawieszania dotychczasowych sensów i znaczeń obiektów, które znalazły się w obszarze zainteresowania artysty. Kantor zauważył, że zakrywanie – paradoksalnie – pozwalała poznać ukrytą treść tego, co opakowywane. Zasłanianie czyni dostępnym i jednocześnie chroni, przechowuje, utrwala. Warto w tym miejscu wspomnieć słowa artysty, który sam skomentował Ambalaż „Hołdu pruskiego”: „Dumne postacie królewskie, rycerskie, biskupie «opakowałem» z desperacją, lękiem i pietyzmem na wieczność. Żywego pozostawiłem tylko wielkiego Błazna Królewskiego – Stańczyka”, któremu, dodajmy, artysta na obrazie dał swoją własną twarz.


Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>