Maria Jarema (1908-1958)
Kurtyna do przedstawienia teatru Cricot 2, [1956]
Dar Tadeusza Kantora, 1984
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>