Jonasz Stern (1904-1988)
Ptak, [1951-1952]
Przekaz Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, 1960
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>