Jonasz Stern (1904-1988)
Kości psom odebrane, 1982
Przekaz z Pracowni Sztuk Plastycznych w Krakowie, 1982
imnk
miniaturka

technika / materiał: technika mieszana, materiał organiczny, olej, płótno

wymiary: 90x60

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. p.d.: STERN 82; na odwrocie napis na listwie: STERN

opis: Stern umieszczał w swoich obrazach kości zwierzęce i inne organiczne elementy, tworząc z nich reliefowe tablice. „Spośród wielu materiałów – czytamy w katalogu wystawy z 1988 roku – artysta wybrał kości nieprzypadkowo. Często układa je w drobny relief przypominający archaiczne hebrajskie litery, nie po to jednak by tworzyć z nich kolejny midrasz pouczający o biblijnej transcendencji. Kości są bowiem w jego obrazach głównie szczątkowymi formami pozostałymi po żywych organizmach – tłumaczą one rozpad i odradzanie w biologicznych procesach ciągle zmieniającej się materii. Kości to też najbardziej zredukowana część tego, co było żywe.”
Tablice tworzone przez artystę są niezmiennie (bez względu na sposób ich komponowania czy zestawiania ze sobą) naznaczone nostalgiczną refleksją o nietrwałości życia i opowieścią o tym, co po nim pozostaje. 

„To, co kiedyś miało życie, znajduje w sztuce poniekąd nowe istnienie – mówił Stern i dodawał: „Jest to również fakt naszego barbarzyństwa. (...) Wszyscy jesteśmy kanibalami, bo zjadamy zwierzęta”. Ten aspekt biologicznego strukturalizmu podjął w tworzonym w tym samym czasie obrazie Portret kanibala

Anna Budzałek
Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>