Jonasz Stern (1904-1988)
Tablica czerwona, [1971]
Dar Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie, 1972
imnk
miniaturka

technika / materiał: technika mieszana - materiał organiczny, olej, płótno

wymiary: 120x79,5

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Stern nadał Tablicy czerwonej kształt żydowskiego nagrobka cmentarnego, macewy, a tworzące jego strukturę kości zwierzęce ułożył na kształt tajemniczych znaków i hebrajskich liter tworzących napisy. Wszystko pokrył czerwienią w kolorze krwi. Tak sugestywnie skomponowane dzieło musi przywoływać wspomnienie ofiar Holocaustu.

Artysta wierzył w ocalającą moc sztuki. „Sięgam po kości – mówił – bo one są dla mnie synonimem tego, co przechowuje w sobie najdłużej pamięć, wiedzę i tęsknotę do życia.” Miał przy tym na myśli nie tyle ocalenie pozostałości jednostkowego bytu, ile tkwiącą w tkance kostnej tajemnicę ewolucji, ślad milionów lat, pojętych jako ciągłość istnienia, trwanie. W tej metaforze Pamięci tkwiła jednak groza niemieckiego ludobójstwa z lat II wojny światowej, które pochłonęło miliony ofiar. 


Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>