Maria Jarema (1908-1958)
Wyrazy V, [1957]
Przekaz Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, 1960
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>