August Zamoyski (1893-1970)
Portret Kajetana Morawskiego, [1917]
Własność prywatna - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
miniaturka

technika / materiał: gips, odlew

wymiary: 45,5x19x28,5

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Portret Kajetana Dzierżykraj Morawskiego (1892–1973), prawnika, ekonomisty i dyplomaty, późniejszego ambasadora rządu RP na uchodźstwie, to wczesna rzeźba Zamoyskiego, wykonana w czasie jego zaangażowania w ruch krakowskich i poznańskich ekspresjonistów. W zasadzie realistyczna, wydobywa i podkreśla charakterystyczny kształt głowy modela z wydatnym nosem, cofniętym podbródkiem i rzadką, rozdwajającą się brodą. Zamoyski mówił, że zafrapował go w Morawskim „wyraz świętego Franciszka”. Zaznaczył ten rys ascezy i łagodności charakteru wydłużeniem szyi, lekkim poddaniem do przodu i pochyleniem głowy oraz wyrazem marzycielskiej pogody ducha malującej się na twarzy modela, którego ta stylizacja istotnie upodobniła do mnicha.

Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Awangarda >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>