Maria Jarema (1908-1958)
Akt, [1935]
Zakup, 1980
imnk
miniaturka

technika / materiał: gips, odlew

wymiary: 104,5x45x35

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Maria Jarema, uczennica Xawerego Dunikowskiego, już we wczesnych latach swej twórczości rzeźbiarskiej realizowała postulaty sztuki awangardowej, wyraźnie odcinając się od młodopolskiej tradycji rzeźby polskiej początku XX wieku.

Klasyczny temat, jakim jest akt, stał się pretekstem do analizy ruchu ludzkiej postaci poprzez transpozycję części ciała na formy bliskie abstrakcji. Gładkie, zgeometryzowane segmenty piętrzą się ku górze z lekkością uzyskaną dzięki licznym prześwitom. Ostro cięte krawędzie sąsiadują z formami zaokrąglonymi, wklęsłe powierzchnie stykają się z wypukłymi. Owa gra kontrastów nadaje kompozycji dynamizm. Mocno rozczłonkowaną bryłę organizuje spiralny ruch ku górze. Głęboko wydrążona dolna część ułatwia wnikanie w rzeźbę powietrza i światła, równoważąc znaczenie bryły i otaczającej ją przestrzeni. 

W 1979 roku rzeźba została odnaleziona w piwnicy domu Jaremów na Woli Justowskiej w Krakowie. Stan zachowania był bardzo zły, częściowej rekonstrukcji dokonano na podstawie archiwalnych fotografii.

Agata Małodobryekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Awangarda >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>