Eugeniusz Waniek (1906-2009)
Murarze, [1934]
Zakup, 1977
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, dykta

wymiary: 63x57,5

oznaczenie autorskie: nie sygnowane, na odwrocie napis: (...) 1934 Eug. Waniek

opis: Eugeniusz Waniek był członkiem pierwszej Grupy Krakowskiej, ale wystąpił z niej już w końcu 1934 roku. W połowie lat trzydziestych ulegał wpływom awangardy stosując w swych obrazach uproszczenie form, deformację perspektywy, spiętrzanie planów, nietypowe ujęcia, a nawet kojarzenie w jednej kompozycji ujęć z różnych punktów widokowych. Malował ludzi w codziennych sytuacjach i pejzaże. Jego poszukiwania formalne nigdy nie przekroczyły granic kubizującego realizmu. Po wojnie twórczość artysty zdominowała tematyka rodzajowa, ale malował też dzieła symboliczne. Motywy z obrazów olejnych Waniek często powtarzał w swoich pracach graficznych i akwarelach. 

Murarze są dziełem charakterystycznym dla stylistyki malarza z połowy lat trzydziestych. Robotnicy zawieszeni w przestrzeni obrazu ujęci zostali schematycznie, sylwetowo, a ich pozy i gesty podporządkowane założeniom kompozycyjnym i kolorystycznym dzieła. Typowe dla lewicującej awangardy zainteresowanie człowiekiem i etosem pracy zyskało w dziele Wańka oryginalny wyraz.

Światosław Lenartowicz

Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Awangarda >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>