Jan Hrynkowski (1891-1971)
Kompozycja formistyczna, 1921
Zakup od autora, 1959
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, tektura

wymiary: 46x60

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. p.g.: J. HRYNKOWSKI/921

opis: Jan Hrynkowski należał do założycieli grupy formistów. Był jednym z najwytrwalszych zwolenników stylistyki kierunku i jej kontynuatorem po rozpadzie ugrupowania. Prezentowany obraz skonstruowany jest w sposób charakterystyczny dla wczesnej, eksperymentalnej fazy ruchu. Stanowi syntezę kilku planów – wnętrza z elementami martwej natury oraz ujęć widoków „zewnętrznych”, tworzących razem dekoracyjną, „płaską” kompozycję. Bardziej lub mniej radykalne próby wielostronnego przedstawienia przedmiotu oraz wielu planów z pominięciem perspektywy liniowej były ulubionym tematem prac formistów, inspirowanych osiągnięciami futuryzmu i kubizmu. Właściwe dla tego kierunku było też, widoczne w Kompozycji, upraszczanie form i ich naiwna stylizacja w duchu sztuki ludowej. Formiści chętnie przedstawiali także w swych dziełach ulubione przedmioty francuskich kubistów, takie jak gitara czy fajka, często pojawiające się w ich martwych naturach.

Światosław Lenartowiczekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Awangarda >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>