Jacek Malczewski (1854-1929)
Powrót w rodzinne strony (Powrót do domu), [1918]
Spuścizna po Mieczysławie Gąseckim, 1949
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>