Józef Chełmoński (1849–1914)
Czwórka, 1881
Zakup, 1899
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 275 × 660 cm

opis: "Czwórka" należy do szczytowych osiągnięć naturalizmu w malarstwie polskim. Powożony przez ukraińskiego chłopa zaprzęg czterech koni zdaje się pędzić wprost na widza. Zwierzęta odmalowane w naturalnej wielkości, ujęte w szaleńczym galopie, rozsadzają powierzchnię obrazu, powodując złudzenie niepowstrzymanego, ciągle trwającego ruchu. Wrażenie to potęguje skontrastowanie głównego motywu ze statycznym, monotonnym tłem. Świetnie został scharakteryzowany też chłopski, żywiołowy temperament oraz fantazja kresowej szlachty. Dzieło powstało podczas pobytu Chełmońskiego w Paryżu, gdzie tworzył wyłącznie obrazy o tematyce polskiej, inspirowane fascynacją tematyką ukraińską i problemem ruchu w malarstwie. Motyw rozpędzonych, kierujących się wprost na widza koni przeniósł Chełmoński bezpośrednio z dzieła swego profesora z monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, Aleksandra (Sándora) Wagnera.
Wacława Milewska


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>