Bronisław Abramowicz (1837–1912)
Uczta u Wierzynka, 1876
Dar artysty, 1883
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 157 × 315 cm

opis: Jedną z najbardziej znanych legend o czasach panowania Kazimierza Wielkiego jest opowieść o uczcie Mikołaja Wierzynka. W 1364 roku na pertraktacje pokojowe zjechali do Krakowa monarchowie europejscy: cesarz Karol IV Luksemburski, królowie: Ludwik Węgierski, Waldemar z Danii, Piotr z Cypru, a także książęta: mazowiecki, świdnicki, opolski, pomorski, Otto bawarski oraz Jan, nuncjusz papieski. Biesiady, tańce, turnieje organizowane z „bajeczną okazałością” trwały trzy tygodnie. Najsłynniejszą ucztą była wydana przez bogatego rajcę krakowskiego, Mikołaja Wierzynka. Abramowicz przedstawił na obrazie słynną biesiadę z całym splendorem barwnych, ozdobnych strojów i rekwizytów średniowiecznego świata, z szeregiem postaci opisanych przez historyków i literatów, świadczących o wzniosłej przeszłości narodu pogrążonego od niemal stu lat w politycznym niebycie. Obraz poddano jednak miażdżącej krytyce. Rodacy zobaczyli w nim zaledwie wspaniałą ucztę, nie zaś wydarzenie jakiego pragnęli, budzące dumę z minionej, ale rzeczywistej potęgi Polski

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Wokół akademii >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>