Wojciech Gerson (1831–1901)
Opłakane apostolstwo, 1866
Dar artysty, 1884
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 290 × 460 cm

opis:

Gerson część swych artystycznych zajęć traktował jako powinność wobec narodu i rozwoju sztuki, a tworzenie obrazów historycznych uznawał za swoje patriotyczne powołanie. Zintensyfikowanie tematyki patriotycznej w twórczości malarza nastąpiło po powstaniu styczniowym i medalowym sukcesie Kazania Skargi Jana Matejki na paryskim Salonie w roku 1865. Opłakane apostolstwo stanowiło rodzaj szlachetnego artystycznego współzawodnictwa Gersona z krakowskim mistrzem. Olbrzymi rozmiar płótna, tematyka poświęcona ważnemu wydarzeniu, niosąca ze sobą treści historiozoficzne oraz heroiczne, a nie anegdotyczne ujęcie malarskie, wskazują, że ambicją Gersona było stworzenie obrazu historycznego, odpowiadającego najwyższym standardom akademickich wymagań. Operując swobodnie grupami postaci w przestrzeni rozległego krajobrazu przedstawił scenę z czasu podbojów pogańskich Słowian połabskich przez chrześcijańskie plemiona germańskie, które misją chrystianizacyjną usprawiedliwiały dokonywane na wschodzie gwałty i rabunki. Późniejsi interpretatorzy próbowali osadzić scenę w wieku X, identyfikując postać germańskiego wodza z Geronem, margrabią Marchii Wschodniej.

Barbara Cicioraekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Wokół akademii >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>