Władysław Oleszczyński (1808–1866)
Portret Adama Mickiewicza, 1856
Dar Władysława Mickiewicza, 1886
imnk
miniaturka

technika / materiał: brąz

wymiary: 75 x 45 x 32 cm

opis: Popiersie Adama Mickiewicza (1798–1855), czołowego poety i dramatopisarza epoki romantyzmu, jednego z najwybitniejszych w dziejach literatury polskiej, a także działacza politycznego oraz charyzmatycznego, duchowego przywódcy Wielkiej Emigracji, powstało niedługo po jego śmierci. Rzeźbiarz oparł wizerunek na dagerotypie z 1842 roku ukazującym Mickiewicza w popiersiu, z włosami zaczesanymi do góry, lekko poruszonymi, z zarostem nisko okalającym brodę. Bryła modelowana jest gładko, z pominięciem detali, bez zaznaczenia ubioru. Ożywienie wprowadza jedynie niewielkie odchylenie głowy na prawe ramię. Takie ujęcie postaci, odwołujące się do wzorów klasycystycznych, sprzeczne ze zwyczajową charakterystyką poety romantycznego, eksponującą egzaltację i uduchowienie, ma określony sens. Mickiewicz Oleszczyńskiego to nie buntowniczy romantyk, lecz mistyk i profeta, człowiek któremu została objawiona prawda o przyszłości świata i o mesjanistycznym posłannictwie narodu polskiego.
Wacława Milewska


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>