Franciszek Faliński (ok. 1815–1887)
Przejście Polaków przez granicę pruską, ok. 1840
Dar Bolesławowej Starzyńskiej, 1893
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 92 x 123 cm

opis: We wrześniu 1831 roku, po ostatecznej klęsce powstania listopadowego, cofające się z okolic Warszawy oddziały wojska polskiego przekroczyły granicę Prus w okolicach Brodnicy na Pomorzu i zostały internowane. Główne siły pokonanej armii polskiej, które znalazły schronienie w oficjalnie neutralnym państwie pruskim, liczyły około 20 tysięcy ludzi. Część z nich wróciła do kraju jeszcze w tym samym roku, po ogłoszeniu przez Mikołaja I amnestii dla żołnierzy i podoficerów. Pozostali udali się na emigrację. Obraz o rozbudowanej narracji, ukazuje symbolicznie ostatnie chwile walki i opuszczanie kraju przez pokonane oddziały powstańcze. W centrum artysta wyobraził słup graniczny, przy którym rozgrywa się scena rozstania rannego oficera-szlachcica z najbliższą rodziną, a nieco w głębi, pożegnanie żołnierza-włościanina z bliskimi. Po prawej w bitewnym ogniu i dymie widać walczące jeszcze wojsko, po lewej – oddalające się w zamgloną przestrzeń oddziały kawalerii i piechoty. Partie światła i mroku dzielą obraz na dwie części, podkreślając jego metaforyczne znaczenie.

Wacława Milewska


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>