Michał Stachowicz (1768–1825)
Wjazd księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa 15 lipca 1809 roku, 1821
Dar Rady Miasta Krakowa, 1884
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 108 x 180 cm

opis: Książę Józef Poniatowski, wsławiony odwagą w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku, stracił uznanie społeczeństwa nieudaną obroną Powązek podczas insurekcji kościuszkowskiej i hulaszczym trybem życia po trzecim rozbiorze Polski. Mianowanie w styczniu 1807 roku na ministra wojny w polskim rządzie ustanowionym przez Napoleona potraktował jako szansę na wskrzeszenie nieistniejącej ojczyzny i sumiennie pracował nad organizacją polskiej armii. Gdy w roku 1809 wybuchła wojna austriacko-polska, jako głównodowodzący wojsk polskich z wielką odwagą osobistą bronił dostępu do stolicy w bitwie pod Raszynem. Starcie nie rozstrzygnęło wojny, ale wzmocniło morale polskiej armii, a Poniatowskiemu przywróciło dobre imię. Książę ruszył z wyprawą dywersyjną na tereny Galicji. Dnia 15 lipca, prowadząc żołnierzy, wjechał do Krakowa. Miasto entuzjastycznie witało księcia. Rajcy z Tomaszem Krzyżanowskim na czele przekazali mu klucze i złożyli wobec niego przysięgę na wierność Napoleonowi. Dzięki tym działaniom książę Józef Poniatowski zaczął zyskiwać powszechne uznanie jako bohater narodowy.

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>