Jan Chrzciciel Lampi Starszy ? (1751–1830)
Portret Stanisława Małachowskiego, ok. 1791
Dar Stefana Ciecierskiego, 1883
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 76 x 61 cm

opis: Stanisław Małachowski (1736–1809) podczas ostatniej wolnej elekcji poparł Familię Czartoryskich i ich kandydata, Stanisława Poniatowskiego. W późniejszej walce stronnictw magnackich z królem Stanisławem Augustem zachowywał jednak neutralność. Powołany na marszałka Trybunału Koronnego, najwyższego sądu apelacyjnego Rzeczypospolitej, zasłynął jako sędzia o nieposzlakowanej uczciwości. Z powodu tych zalet nazywano go „Arystydesem polskim”. Wybrany marszałkiem Sejmu Czteroletniego, wraz z Ignacym Potockim i Hugonem Kołłątajem współtworzył Konstytucję 3 maja. Potępił konfederację targowicką, a po przystąpieniu do niej króla wycofał się z życia politycznego. Do polityki powrócił na wezwanie Napoleona w roku 1806. Pełnił wówczas rolę premiera w polskich rządach, potem prezesa senatu. Jako zwolennik dawnych poglądów zawartych w Konstytucji 3 maja do końca życia zwalczał wprowadzenie na ziemiach polskich Kodeksu Napoleona.
Jan Chrzciciel Lampi przyjechał do Polski w roku 1788. Malował wizerunki króla, członków dworu i znanych postaci ówczesnego życia politycznego i towarzyskiego. Krakowski Portret Stanisława Małachowskiego jest bardzo dobrą repliką oryginalnego dzieła Lampiego, które znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Barbara Ciciora


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Oświecenie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>