Orzełki do czapek, 1914-1918
imnk
miniaturka

opis:

1. Orły do czapek Lwowskiego „Sokoła Konnego”
Polska, Lwów, 1913 i 1914 r.

2. Orzełki do czapek Legionu Wschodniego i Legionów Polskich
Polska, 1914-1916 r.
Ze zbioru prof. Bolesława Ulanowskiego; dar Jadwigi z Estreicherów Kulczyńskiej,
1930 r.

3. Orzełki do czapek (Kokardy) Legionu Pułaskiego (?)
Rosja, 1916 (?)

4. Orzełki do czapek korpusów wschodnich
Rosja, 1917-1918 r.  

5. Orzełki do czapek Korpusów Wschodnich
Rosja, 1917-1918 r.
Dar Jadwigi z Estreicherów Kulczyńskiej, 1930 r.

6. Orzełki do czapek Polskiej Siły Zbrojnej z numerami pułków
Polska, Kraków, 1916 r.
Dar Jadwigi z Estreicherów Kulczyńskiej, 1930 r.


ekspozycja: Galeria „Broń i Barwa w Polsce”,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Falerystyka >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>