Patent nadania Krzyża Zasługi Wojskowej Virtuti Militari majorowi Benedyktowi Kołyszce, Polska, sierpień 1791 r.
Dar Tytusa Eustachego Kołyszki, 1890 r.
imnk
miniaturka

technika / materiał: papier czerpany

opis:
Tekst patentu: 

„W celu nadgrodzenia zasługi, męstwa w boiu, i biegłości w sztuce woienney, okazaney dowodem Uo Benedykta Kołyski Majora Kawaleryi Narodowey, Woyska Naszego Oboyga Narodow, Brygady kommendy Uo Eustachiego Xcia Sanguszki Brygadyera i kommendanta, Krzyż ciemno – szmelcowany, z napisem =Virtuti Militari= z Orłem białym, w posrzodku na złotym nieszmelcowanym gruncie, Laurem zielonym obwiedzionym, na iedney stronie, na drugiey, nieszmelcowany złoty z Pogonią Litewską ciemno-szmelcowaną, w srzodku takoż Zielonym Laurem obwiedzioną i Literami S.A.R.P. na wstędze błękitney z czarnemi brzegami po lewey stronie na piersiach nosić publicznie dla zaszczytu onemu dozwalamy, i na to Dokument ten podpisem własney Ręki oraz Pieczęcią Naszą Woyskową stwierdzony wydaiemy. Dan w Warszawie dnia XXI. Miesiąca Julij Roku Pańskiego MDCCXCII. Panowania Naszego XXIX Roku. Stanisław August Król.”ekspozycja: Galeria „Broń i Barwa w Polsce”,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Falerystyka >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>