Polska szabla husarska z pochwą, Polska, tzw. manufaktura lwowska, 2. połowa XVII w.
imnk
miniaturka

technika / materiał: rytowanie, cyzelowanie, niellowanie, wybijanie, stal, blacha srebrna złocona, drewno, skóra

wymiary: długość: 96 cm, długość głowni: 83,8 cm

opis: Na głowni, po stronie wewnętrznej wybity napis: IEZVS MARIA IOZEF / DEVS SPES MEA

ekspozycja: Galeria „Broń i Barwa w Polsce”,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Broń biała >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>